ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ที่ :

ส่วนสารนิเทศ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ถนนนครราชสีมา สวนรื่นฤดี แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม.10300
โทร/แฟ๊กซ์     02 2417085, 02 2413330
Email            [email protected]

youtube
twitter

แผนที่เดินทาง กอ.รมน.