เพลงมารช์ไทยอาสาป้องกันชาติ

เพลง มาร์ช ทสปช.

ไทยอาสาลือนามทั่วคามเขต                          ป้องประเทศแคว้นไทยให้สุขสันต์

ภัยใดมามุ่งร้ายต้องป้องกัน                            เลือดไทยไม่พรั่นศัตรูสู้ยิบตา

ไทยอาสาป้องกันชาติแข็งแกร่ง                      เป็นกำแพงป้องกันชาติ ศาสนา

หมายมั่นป้องกันองค์ราชา                               ให้วัฒนาทั่วแคว้นแผ่นดินไทย

รวมพลังกันเถิดน้องพี่                                     สามัคคีกลมเกลียวยึดเหนี่ยวไว้

ไทยอาสาป้องกันชาติสู้ขาดใจ                        พิทักษ์ไทยให้อยู่คู่เมืองงาม

ไทยอาสาป้องกันชาติรวมหมู่                          ขับศัตรูหยามหมิ่นถิ่นสยาม

สละชีพเพื่อชาติประกาศนาม              ให้สมคำไทยอาสาป้องกันชาติ

ไทยอาสาขอบคุณ

พวกเราไทยอาสา ขอขอบคุณท่าน ผู้มีพระคุณเมตตาจะประสงค์สิ่งใด ขอให้สนใจดั่งจิตปรารถนา

(ญ) แม้จะมีศัตรู 

(ช) แม้จะมีศัตรู

(ญ) เข้ามารุกราน

(ช) เข้ามารุกรานู

(ญ) ขอให้พ่ายพาล 

(ช) ขอให้พ่ายพาล 

(ญ) จากท่านผู้มีพระคุณ

(ช) จากท่านผู้มีพระคุณ

ขอให้พระเกื้อกูล ส่งผลบุญ ให้สุขเกษมเปรมใจ ออกแขก ทสปช.

เห่ สลัมมะนา อย่าช้า อย่าช้า อย่าช้า อย่าช้า อย่าช้าพวกเรา ทสปช. สนุกสนานสำราญอุรา

ฮัลเลวังกา อย่าได้ชักช้าออกมาร่ายรำ