พระบรมราโชวาท

0
140


“…การจรรโลงรักษาชาติบ้านเมืองของเรานั้น อยู่ที่ความสามัคคีและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของทุกคนในชาติ…” พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันราชภัฏ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here