กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 ม.ค.66 พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ ชุดครูฝึก อพป. ดำเนินการฝึกอบรมจัดตั้งโครงการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2566 ห้วงตั้งแต่วันที่ 23 – 28 ม.ค.66 (ฝึกวันที่ 1) ณ ศาลาการเปรียญวัดอุทยาน บ้านอุทยาน ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยกิจกรรมในวันนี้ ชุดครูฝึก อพป. ได้ดำเนินการฝึกตามแผนงานการฝึกฯ ดังนี้ – กิจกรรมหน้าเสาธง – กิจกรรมละลายพฤติกรรม – ด้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ – การจัดตั้งคณะกรรมการกลาง และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here