กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

0
6

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณพื้นที่จตุรมุขภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.ก.ส. เป็นประธานในพิธี ซึ่งดำเนินการโดยเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษออกฝึกทักษะอาชีพร้านกาแฟ เครื่องดื่ม พร้อมนำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ร่วมจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับของสังคมและชุมชน รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมภายนอกได้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here