กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบกรณี ร้องเรียนต่อ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าอบต.โคกโคเฒ่า จัดทำโครงการทำถนนเข้ามาในที่ดินของตน

0
6

วันที่ 21 พ.ย. 65 เวลา กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ผอ.ศูนย์ดำรงค์ธรรม ปลัดอำเภอเมือง นายก อบต.โคกโคเฒ่า นายช่าง อบต. กำนัน ต.โคกโคเฒ่า เข้าตรวจสอบกรณี นายธนา เงินเรืองโรจน์ มีที่ดินอยู่ ม.2 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี ร้องเรียนต่อ ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าอบต.โคกโคเฒ่า จัดทำโครงการทำถนนเข้ามาในที่ดินของตน ม.2 ต.โคกโคเฒ่า โดยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของทึ่ดินทราบ สรุปผลดังนี้ 1. อบต.โคกโคเฒ่า แจ้งว่าได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกและลูกรัง ปี 2564 โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน และได้ตรวจสอบที่ดินพิพาทแล้วมีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานกว่า 10 ปี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาดังกล่าวให้ประชาชนใช้ถนนได้สะดวกในการประกอบอาชีพการเกษตร 2. นายธนา เงินเรืองโรจน์ ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียด แนวทางปฏิบัติของทางราชการ ระเบียบ กฎหมาย ภาพถ่ายทางอากาศกรมแผนที่ทหาร ปี 2518-ปัจจุบัน ก็เข้าใจและไม่ติดใจเอาความเพียงแต่มีข้อสงสัยบางประการ และจะไม่ปิดทางดังกล่าว เพราะตนก็ต้องใช้ทางนี้เข้าออกที่ดินเช่นกัน แต่ก็ขอดูภาพถ่ายทางอากาศกรมแผนที่ทหารเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่ออธิบายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมในทึ่ดินได้เข้าใจตรงกันด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here