กอ.รมน. ร่วมติดตามสถานการณ์ตลอดห้วงการประชุมเอเปค ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน. ต้องการให้หน่วยราชการได้มีการบูรณาการการทำงานกัน ในห้วงเวลาสำคัญของประเทศ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในห้วงวันที่ 14–19 พฤศจิกายน 2565 ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์สนับสนุนการประชุมเอเปค 20222 ประจำวันขึ้นที่ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) ในห้วง 14 – 19 พ.ย. 65 มี 3 ห้วงเวลาในแต่ละวัน สำหรับการประชุมในช่วงเช้าวันนี้ เลขาธิการ กอ.รมน.ได้เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งหน่วยในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้มีการรายงานถึงสถานการณ์โดยทั่วไปของในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในช่วงท้ายการประชุม เลขาธิการ กอ.รมน. ขอให้ทุกหน่วยร่วมกับส่วนราชการ และภาคประชาชนต่างๆ ในการร่วมดูแลสอดส่องเป็นหูเป็นตาเพื่อสนับสนุนให้ภาพรวมสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอให้ทุกหน่วยฯ ได้ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งสำคัญนี้อย่างเต็มที่ รวมถึงให้เตรียมการในการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในงานด้านรักษาความปลอดภัย งานด้านการจราจร ด้วยระบบการติดต่อสื่อสารที่แน่นแฟ้นสมบูรณ์ โดยในช่วงเวลาที่สำคัญของประเทศนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ สามารถแจ้งสายด่วนความมั่นคงที่หมายเลข 1374 หรือ ไลน์ @1374 ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลความเรียบร้อยให้กับสังคม ตลอดจนให้การเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 ในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

16 พฤศจิกายน 2565

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here