กอ.รมน. จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับมูลนิธิเกศาศิลาราช ลงพื้นที่พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวอุดรธานี”

0
5

เมื่อ 15 พ.ย. 2565 พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท.) ร่วมกับมูลนิธิเกศาศิลาราช ลงพื้นที่พร้อมด้วย อบต.ทับกุง และ อบต.แสงสว่าง มอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ร่วมใจต้านภัยหนาว มอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวอุดรธานี”โดยมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรยากจนและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 30 ผืน พื้นที่ ต.ทับกุง และ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here