วันที่ 14 พ.ย. 2565 กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ให้แก่เยาวชน และประชาชน จำนวน 150 ชุด ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสวนา ตามรอยเสือป่าแลลูกเสือสยาม ตอน “ไชโยสุพรรณบุรี ถิ่นนี้มีตำนาน” ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดย พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) ได้มอบหมายให้ ร.ท.ปิยวรรณ เหงี่ยมกลาง รอง หน.ฝ่ายแผน เป็นผู้แทนในการมอบอาหารกลางวัน และน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here