คลิปประชาสัมพันธ์ วันนี้ที่สวนรื่น “กอ.รมน.บูรณาการความมั่นคงปลอดภัยทหารใหม่ปี 65”

0
71

คลิปประชาสัมพันธ์ วันนี้ที่สวนรื่น “กอ.รมน.บูรณาการความมั่นคงปลอดภัยทหารใหม่ปี 65” กอ.รมน.เพิ่มความมั่นใจให้ทหารใหม่และครอบครัว ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกและลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ดูแลประสานเข้ากองทัพตามระบบอย่างปลอดภัย โดยทีมโฆษก กอ.รมน.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here