กอ.รมน.จังหวัด มหาสารคาม ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565

0
15

เมื่อ 26 เม.ย.65 กอ.รมน.จังหวัด มหาสารคาม ร่วมออกโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนนาภูพิทยาคม ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผจว.มหาสารคาม เป็นประธาน ในการนี้มีการมอบพันธ์ปลาให้กับชาวบ้าน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 หลังจากนั้น ประธานได้เดินเยี่ยมชมการออกให้บริการของส่วนราชการต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here