กอ.รมน.จังหวัด กาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชเมื่อ 25 เม.ย. 2565

0
9

กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ ลำห้วยสายบาตร ต.พิมูล อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.ก.ส./ผอ.รมน.จังหวัด ก.ส. เป็นประธานในกิจกรรม โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here