กอ.รมน. จัดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” ปล่อยขบวนบิ๊กไบค์ไทยใจรักษ์แผ่นดิน มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้วิถีไทยเดิม พร้อมดูแล ปชช. ป้องโควิดร้อยเอกหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ในวันนี้ (2 เม.ย.65) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” ซึ่ง กอ.รมน. ได้นำเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. “ชมรมบิ๊กไบค์ไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” พร้อมชมรมบิ๊กไบค์ทั่วประเทศ ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ จ.กาญจนบุรี ผ่านการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ส่วนบุคคล ซึ่งนอกจากเป็นการใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ในกิจกรรมที่ชื่นชอบแล้ว ยังถือเป็นการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ร่วมกันทำความดี ดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยในการนี้ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ปล่อยขบวนบิ๊กไบค์บริเวณด้านหน้า กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) เพื่อมุ่งหน้าสู่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมฯ ในพื้นที่ประกอบด้วย การส่งเสริมช้างไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปางช้างไทรโยค โดยมวลชน กอ.รมน. และประชาชนได้ศึกษาวิถีชีวิตของช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่อดีตกาล พร้อมทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย และขยายผลบอกเล่าสู่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย, พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่ร่วมรักษาปกป้องเอกราชและอธิปไตย, กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อดีตสมรภูมิการศึกที่ทำให้ประเทศไทยดำรงความเป็นชาติมาจนถึงปัจจุบัน และปิดท้ายกิจกรรมฯ ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับเด็กๆ ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์และประชาชนชุมชนใกล้เคียง เพื่อดูแลช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน โดยร่วมแบ่งปันสิ่งของ ส่งมอบความห่วงใยและความสุข เสริมการดำรงชีวิตวิถีใหม่อย่างปลอดภัยและสุดท้ายนี้ กอ.รมน. จะยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือ หรือประสานแจ้งเหตุต่างๆ ผ่านสายด่วนความมั่นคง กอ.รมน. โทร.1374 ได้ฟรีตลอด 24 ชม. และ กอ.รมน. พร้อมดูแลช่วยเหลือ คลี่คลายสถานการณ์ และร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงของประเทศต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here