กอ.รมน. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ครบรอบปีที่ 14 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนหยัดการปฏิบัติในทุกภารกิจเพื่อรักษาความมั่นคง ประชาชนมีความสุข

พลเอก สิทธิชัย มากกุญชร โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า วันนี้ (18 ก.พ.65) เวลา 06.45 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอ.รมน. ครบรอบปีที่ 14 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้มาตรการที่ ศบค. กำหนด
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโอกาสนี้ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน.
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. พื้นที่ส่วนกลาง (สวนรื่นฤดี) ได้กระทำพิธีสักการะศาลท้าววสุเทพเทพารักษ์และท่านท้าวกุเวรธิราช ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระบรมรูปรัชกาลที่ 6, พระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 ณ พระตำหนักเพชรรัตน์ ก่อนประกอบพิธีสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสวนรื่นฤดี เพื่อระลึกถึงความสำคัญในเกียรติประวัติความเป็นมาของ กอ.รมน. ในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการ กอ.รมน. ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของรัฐ และความผาสุกของประชาชน

จากนั้น ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. ได้เดินทางไปพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และข้าราชการ มวลชน กอ.รมน. ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ภายในอาคารสวนรื่นฤดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาครวม 84 นาย พร้อมขอบคุณในความเสียสละที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้ในครั้งนี้ ซึ่ง กอ.รมน. กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมปริมาณโลหิตสำรองให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศในการดูแลรักษาผู้ป่วย และทดแทนภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สำหรับ กอ.รมน. เป็นหน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีที่ตั้งบริเวณสวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา กทม. จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และได้กำหนดให้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เป็นวันสถาปนา กอ.รมน. ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้วางแผน อำนวยการ และประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ตลอดจนพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ และจะยืนหยัดการปฏิบัติในทุกภารกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ในระดับพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส หรือติดต่อประสานขอรับการช่วยเหลือ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์รับแจ้งเหตุด้านความมั่นคง กอ.รมน. โทร.1374 ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here