กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน.

วันที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 0900 กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 โดยมี
พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความเสียสละและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของ ทสปช. การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ให้กับ ทสปช.ที่ล่วงลับไปแล้ว และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ ตลอดจนผลงานของ ทสปช. จากอดีตถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานดังกล่าว เป็นการรวมพลังสมาชิก ทสปช. สร้างความรัก ความสามัคคีและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยในสังคม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here