เมื่อ 3 ก.พ.65 กอ.รมน.โดยฝ่ายขับเคลื่อนมวลชน สมท.กอ.รมน.ร่วมกับมูลนิธิ​ไทยอาสา​ป้องกันชาติ นำข้าวสาร ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ไปมอบให้ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนเขตดุสิตจำนวน 7 ชุมชน- ชุมชนซอยโซดา จำนวน 4 ครอบครัว- ชุมวัดสวัสดิ์วารี จำนวน 1 ครอบครัว- ชุมชนวัดน้อยนพคุณ จำนวน 1 ครอบครัว- ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 จำนวน 4 ครอบครัว- ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 จำนวน 4 ครอบครัว- ชุมชนนครไชยศรี จำนวน 17 ครอบครัว- ชุมชนสุโขทัย ซอย 1 จำนวน 1 ครอบครัวพร้อมทั้งได้มอบโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ​ตามมาตรา​การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ในชุมชนด้วย+


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here