Home วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โดย...สมท.กอ.รมน.

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ โดย...สมท.กอ.รมน.

กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ให้แก่เยาวชน และประชาชน จำนวน 150 ชุด ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสวนา ตามรอยเสือป่าแลลูกเสือสยาม

วันที่ 14 พ.ย. 2565 กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ให้แก่เยาวชน และประชาชน จำนวน 150 ชุด ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสวนา ตามรอยเสือป่าแลลูกเสือสยาม ตอน “ไชโยสุพรรณบุรี ถิ่นนี้มีตำนาน” ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี...

สารคดีเพชรในตม ตอน โค้ชการศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=KwbYNWEyU4A&list=PLfsqkgTZiM7TMHYoJw-l0T_4B9JR_0FYI&index=2&t=26s

บ้านเมืองของเรา จ.อุบลราชธานี

https://www.youtube.com/watch?v=lS6P4dmWyNI&list=PLfsqkgTZiM7RnTsJ4t9WlV2s8ScSwou83&index=11

บทบาทภารกิจ กอ.รมน. จ.ขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=Krf_nYy7jis&list=PLfsqkgTZiM7TcycXJKNYS3haveKJyV1Dm&index=8

บ้านเมืองของเรา จ.สุรินทร์

https://www.youtube.com/watch?v=Qa_E0_EDzTY&list=PLfsqkgTZiM7RnTsJ4t9WlV2s8ScSwou83&index=5

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย

https://www.youtube.com/watch?v=JbsMrLq2lZU&list=PLfsqkgTZiM7SQr04X7IsWqH6vC51iobEu&index=4

บ้านเมืองของเรา จ.สุโขทัย

https://www.youtube.com/watch?v=5svVM6kzZO0&list=PLfsqkgTZiM7RnTsJ4t9WlV2s8ScSwou83&index=6

บ้านเมืองของเรา จ.สกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=qkv3wFekItI&list=PLfsqkgTZiM7RnTsJ4t9WlV2s8ScSwou83&index=7